Share

Dieren hebben vele mooie boodschappen voor ons en soms is de wens van een dier om de boodschap wijder verspreid te krijgen duidelijk aanwezig. Zo de wens van een Frans Hangoorkonijn genaamd Woezel. Hij is veelvuldig ziek geworden van isolatiebolletjes die in zijn hok kwamen omdat mensen achteloos hiermee omgingen tijdens het (spouwmuur) isolatieproces. Zijn dood voelde dan ook onnodig, ik heb hem hierover gesproken en zijn wens om een boodschap mee te geven was groot. dit is wat hij te zeggen had.

‘Hier in de natuur leven mensen maar mensen leven niet met de natuur. Ze leven niet in de natuur maar hebben het als kunst verheven de natuur te negeren ondanks dat ze erin wonen. Zij hebben oogkleppen op en zien niet wat de daadwerkelijk staat is van de natuur. Wij dieren zien dat wel. Verbonden als altijd. En zien de mens zich afscheiden, zien de mens onze natuur vernielen. Wij die verbonden zijn kunnen dat niet langer toezien. Steeds vaker zullen er verhalen komen van onnodige dood van liefdevolle creaturen. Steeds vaker en steeds dichterbij zal dit jullie treffen. Net zo lang totdat het onoverkomelijk is en jullie actie ondernemen. Jullie het belang inzien van een goede natuur. Niet alleen voor ons maar ook voor jullie zelf. De vraag is alleen hoe ver laten jullie het komen en hoe onherroepelijk is het dan al vernield. Die keuzes maken jullie elke dag, zelfs nu. Het zijn kleine keuzes maar het begint met bewustzijn. Bewustzijn dat alles leeft en dat ook jij onderdeel daarvan bent. Dat de schade die jij de natuur aandoet. Schade is die je indirect jezelf aandoet. Weet dat, besef dat. Voel de vreugde van verbondenheid en de triestheid van de huidige staat van de wereld. Kom dan in actie, hoe klein ook, wees attent en alert op die kleine dingen. Plasticresten die je in je eigen tuin of stoep ziet, gooi die weg. Het is maar een klein iets met grote gevolgen. Zo hier mijn leven is hierdoor beëindigd. Volkomen onnodig en nutteloos. Nu ben ik in jouw ogen wellicht maar een konijn maar een groter hart en groter besef van heelheid van het universum dan menig mens. Wij dieren zijn hier om jullie te helpen jezelf te ontwikkelen en doen dat met liefde. Bij de een gaat het sneller dan bij de ander maar vraag je eens af, ook al is het maar een dag, bij elk dier wat je tegenkomt, wat kan ik van hem of haar leren. Doe dat maar eens een dag en je zal zien dat je voorgoed anders naar de wereld kijkt.’

 

Read more